Met de robotiseringsmonitor kan een organisatie in kaart brengen wat de effecten van technologie zijn op het werken in de toekomst. Je krijgt zicht op welke functies worden getroffen, maar ook wat mogelijke kansen zijn in de toekomst.

Door slimme koppeling van databronnen kunnen wij van vrijwel alle beroepen een schatting maken van de kans op robotisering / automatisering. Door deze informatie te koppelen aan gegevens uit de sector of jouw specifieke organisatie, kunnen we nog gerichter analyseren wat de impact van deze veranderingen kan zijn. We kunnen concrete oplossingen tonen die het mogelijk maken mee te bewegen met deze veranderingen. Bovendien biedt deze monitor inzicht op veranderingen in de toekomst, en geeft daarmee inzicht in mogelijke kansen. Dat is duurzame ontwikkeling via betekenisvolle data.

neem contact op
arbeidsmarktmonitor

Ben je geïnspireerd?

Wij geloven in besluitvorming op basis van feiten en cijfers.
Waarmee gaan we jou helpen?

neem nu contact met ons op