Krijg zicht op jouw omgeving. De Regiomonitor is een tool voor instellingen en organisaties die gebruik maken van regionale data op het gebied van arbeid en onderwijs.

In de Regiomonitor zijn gegevens over de samenstelling van de bevolking, prognoses daarvan, leerlingaantallen van opleidingen in het voortgezet en beroepsonderwijs, bedrijven, leerbedrijven en werkenden opgenomen. De data is dusdanig verzameld dat het mogelijk is zelf een regio samen te stellen op basis van gemeenten. Daarnaast is deze informatie verreikt door koppelingen te maken naar andere data. Als we deze rijkdom van gegevens vervolgens verbinden met jouw data ontvang je zeer waardevolle inzichten.

neem contact op
arbeidsmarktmonitor

Ben je geïnspireerd?

Wij geloven in besluitvorming op basis van feiten en cijfers.
Waarmee gaan we jou helpen?

neem nu contact met ons op