Inzicht in de kengetallen van de sector. Met de arbeidsmarktmonitor wordt een sector concreet gemaakt met behulp van getallen. Aantallen, spreiding en mobiliteit staan centraal.

De kengetallen geven onder meer informatie op het gebied van bedrijven, medewerkers en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Hoeveel bedrijven zijn er in de sector, en wat zijn de kenmerken van deze bedrijven? Hoeveel werknemers werken er in de sector, en wat zijn de kenmerken van deze werknemers? Hoeveel medewerkers stromen per jaar de verschillende branches binnen de sector in? Hoe hoog is het percentage mensen dat jaarlijks een bepaalde deelbranche verlaat en ergens anders gaat werken? Het antwoord op deze vragen en meer krijg je met de arbeidsmarktmonitor.

neem contact op
arbeidsmarktmonitor

Ben je geïnspireerd?

Wij geloven in besluitvorming op basis van feiten en cijfers.
Waarmee gaan we jou helpen?

neem nu contact met ons op