Bij MarktMonitor werken sociologen en sociaal-psychologen. We zijn breed geïnteresseerd en hebben onderzoekservaring op diverse gebieden. Het onderzoeken van arbeidsmarktvragen is in de kern waar we ons op richten. Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt analyseren en rapporteren. De invloed van technische en sociale innovaties bepalen op de arbeidsmarkt. Prognoses maken van de ontwikkeling van de werkgelegenheid door verschillende scenario’s te modelleren. En wat denk je van de kennisplattegronden die we kunnen maken? Daarin beschrijven we wat de benodigde kennis, vaardigheden en competenties zijn om in bepaalde beroepen en bepaalde sectoren aan de slag te gaan of te blijven. Vervolgens maken we een verbinding met het onderwijs: worden benodigde kennis, vaardigheden en competenties wel (goed genoeg) ontwikkeld in het (beroeps)onderwijs.

Kortom, we hebben veel creativiteit en ervaring op het gebied van onderzoek. Hopelijk ben je nieuwsgierig geworden naar ons en kunnen we jou helpen bij jouw onderzoeksvragen. Een telefoontje is zo gepleegd, ook als je zelf die vraag nog niet scherp hebt.

onderzoek op maat

Data consultancy

Adviseren doen we bijna net zo graag als onderzoeken. Elk goed onderzoek begint met het bepalen van de onderzoeksvraag en het gewenste onderzoeksresultaat. De principes die we daarbij hanteren zijn: onderzoek moet relevant en nuttig zijn en zo duurzaam mogelijk. Met duurzaam bedoelen we: zoveel mogelijk gebruiken van bestaande data en inzichten. Heb je een onderzoeksvraag en weet je niet waar je het antwoord kunt vinden, dan helpen wij je graag verder.

lees meer

Arbeidsmarktmonitor

Inzicht in de kengetallen van de sector. Met de arbeidsmarktmonitor wordt een sector concreet gemaakt met behulp van getallen. Aantallen, spreiding en mobiliteit staan centraal.

lees meer
arbeidsmarktmonitor
innovatiemonitor

Innovatiemonitor

Heeft jouw sector, of jouw organisatie, het in zich om te innoveren? Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die er aan komen? Het antwoord op deze vragen krijg je met de innovatiemonitor.

lees meer

Robotiseringsmonitor

Met de robotiseringsmonitor kan een organisatie in kaart brengen wat de effecten van technologie zijn op het werken in de toekomst. Je krijgt zicht op welke functies worden getroffen, maar ook wat mogelijke kansen zijn in de toekomst.

lees meer
tech-impact monitor
regiomonitor

Regiomonitor

Krijg zicht op jouw omgeving. De Regiomonitor is een tool voor instellingen en organisaties die gebruik maken van regionale data op het gebied van arbeid en onderwijs.

lees meer

Werkgeluk monitor

Hoe gelukkig of tevreden zijn jouw medewerkers? Met de werkgelukmonitor onderzoeken wij hoe jouw organisatie scoort op de veertig elementen die het meeste invloed hebben op werkgeluk. De resultaten kunnen worden vergeleken met een Nederlandse benchmark.

lees meer
werkgeluk monitor

Ben je geïnspireerd?

Wij geloven in besluitvorming op basis van feiten en cijfers.
Waarmee gaan we jou helpen?

neem nu contact met ons op