Op deze pagina laten we je kennismaken met de services die wij aanbieden. Het zijn services die wij effectief en snel kunnen opzetten en uitvoeren. Uiteraard kunnen we je ook helpen als je een vraag hebt en niet weet waar je het antwoord kunt vinden.
Wij denken graag met jou mee.

Arbeidsmarktmonitor

Inzicht in de kengetallen van de sector. Met de arbeidsmarktmonitor wordt een sector concreet gemaakt met behulp van getallen. Aantallen, spreiding en mobiliteit staan centraal.

De kengetallen geven onder meer informatie op het gebied van bedrijven, medewerkers en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Hoeveel bedrijven zijn er in de sector, en wat zijn de kenmerken van deze bedrijven? Hoeveel werknemers werken er in de sector, en wat zijn de kenmerken van deze werknemers? Hoeveel medewerkers stromen per jaar de verschillende branches binnen de sector in? Hoe hoog is het percentage mensen dat jaarlijks een bepaalde deelbranche verlaat en ergens anders gaat werken? Het antwoord op deze vragen en meer krijg je met de arbeidsmarktmonitor.

interesse gewekt?
arbeidsmarktmonitor
innovatiemonitor

Innovatiemonitor

Heeft jouw sector, of jouw organisatie, het in zich om te innoveren? Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die er aan komen? Het antwoord op deze vragen krijg je met de innovatiemonitor.

Wanneer je denkt aan innovatie denk je vaak aan vernieuwing van producten en diensten. Dit type innovatie gaat meestal gepaard met de toepassing van een nieuwe technologie. Technologische innovatie is gericht op vernieuwing van technologische kennis, R&D- en ICT-investeringen, onderzoek en ontwikkeling, en kenniscreatie. Echter, een belangrijker deel van de innovatiekracht van organisaties is afhankelijk van of het management de structuur op orde heeft en hun medewerkers de ruimte kan bieden om deze innovaties uit te voeren. Dit betekent dat ook sociale innovaties doorslaggevend zijn bij succesvol innoveren. Met sociale innovatie zijn organisaties in staat om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.

interesse gewekt?

Robotiseringsmonitor

Met de robotiseringsmonitor kan een organisatie in kaart brengen wat de effecten van technologie zijn op het werken in de toekomst. Je krijgt zicht op welke functies worden getroffen, maar ook wat mogelijke kansen zijn in de toekomst.

Door slimme koppeling van databronnen kunnen wij van vrijwel alle beroepen een schatting maken van de kans op robotisering / automatisering. Door deze informatie te koppelen aan gegevens uit de sector of jouw specifieke organisatie, kunnen we nog gerichter analyseren wat de impact van deze veranderingen kan zijn. We kunnen concrete oplossingen tonen die het mogelijk maken mee te bewegen met deze veranderingen. Bovendien biedt deze monitor inzicht op veranderingen in de toekomst, en geeft daarmee inzicht in mogelijke kansen. Dat is duurzame ontwikkeling via betekenisvolle data.

interesse gewekt?
tech-impact monitor
regiomonitor

Regiomonitor

Krijg zicht op jouw omgeving. De Regiomonitor is een tool voor instellingen en organisaties die gebruik maken van regionale data op het gebied van arbeid en onderwijs.

In de Regiomonitor zijn gegevens over de samenstelling van de bevolking, prognoses daarvan, leerlingaantallen van opleidingen in het voortgezet en beroepsonderwijs, bedrijven, leerbedrijven en werkenden opgenomen. De data is dusdanig verzameld dat het mogelijk is zelf een regio samen te stellen op basis van gemeenten. Daarnaast is deze informatie verreikt door koppelingen te maken naar andere data. Als we deze rijkdom van gegevens vervolgens verbinden met jouw data ontvang je zeer waardevolle inzichten.

interesse gewekt?

Werkgeluk monitor

Hoe gelukkig of tevreden zijn jouw medewerkers? Met de werkgeluk monitor onderzoeken wij hoe jouw organisatie scoort op de veertig elementen die het meeste invloed hebben op werkgeluk. De resultaten kunnen worden vergeleken met een Nederlandse benchmark.

168 uur. Dit is het aantal uren dat we allemaal in een week hebben. We besteden een groot deel van deze uren aan ons werk. Daarom is het van belang om deze uren zo goed mogelijk te besteden. Wat daarbij helpt is het beter begrijpen van werk, zodat negatieve effecten (zoals burn-out) verkleinen en het werkgeluk vergroot. Het is ook een nieuwe zakelijke realiteit, aangezien trendonderzoek onder werknemers laat zien dat zij het steeds belangrijker vinden of bedrijven wel genoeg aandacht besteden aan welzijn, sociale waarde en positieve organisatieontwikkeling.

interesse gewekt?
werkgeluk monitor
taakherschikking

Taakherschikking

Waarom zou je willen taakherschikken? Om te bekijken of het werk – met een andere verdeling van activiteiten over de functies (herontwerp) – efficiencywinst zou opleveren.

MarktMonitor beschikt over gedetailleerde informatie over beroepen. Met taakherschikking kunnen wij analyseren of een herverdeling van activiteiten tussen beroepen zinvol is. Een activiteit zit met een bepaalde zwaarte in een functie. Die zwaarte wordt bepaald door het niveau dat je moet bezitten om die activiteit uit te kunnen voeren en hoe belangrijk een bepaalde activiteit is in een functie. Efficiencywinst kan bereikt worden door enerzijds ‘lichte’ activiteiten uit een zware functie te halen, die kosteloos kunnen worden ondergebracht bij een lichtere functie. En anderzijds door – tussen twee functies van gelijke zwaarte – de activiteiten homogener samen te stellen.

interesse gewekt?

Onderzoek en advies op maat

Jij vraagt, wij denken mee en onderzoeken.

Adviseren doen we bijna net zo graag als onderzoeken. Elk goed onderzoek begint met het bepalen van de onderzoeksvraag en het gewenste onderzoeksresultaat. De principes die we daarbij hanteren zijn: onderzoek moet relevant en nuttig zijn en zo duurzaam mogelijk. Met duurzaam bedoelen we: zoveel mogelijk gebruiken van bestaande data en inzichten. Heb je een onderzoeksvraag en weet je niet waar je het antwoord kunt vinden, dan helpen wij je graag verder.

interesse gewekt?
onderzoek op maat

Ben je geïnspireerd?

Wij geloven in besluitvorming op basis van feiten en cijfers.
Waarmee gaan we jou helpen?

neem nu contact met ons op