Duurzame stoom en stroom met nanotechnologie uit restwarmte Tata

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, Engie en Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat restwarmte met innovatieve hittepanelen omzetten in duurzame energie.

Het demonstratieproject behelst een installatie die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte.

De partijen hebben een demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal € 1,5 mln beschikbaar voor het project.

Onder de noemer ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (Wraps) werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur, 700 tot 1200 graden Celsius, te benutten. Deze warmte komt vrij bij de productie van onder andere staal, metaal en glas.

Duurzame energie

Het consortium maakt gebruik van zogenoemde Themagy-hittepanelen ontwikkeld door RGS Development uit Broek op Langedijk, een spin-off van ECN. Deze panelen zetten stralingswarmte om in electriciteit en warm water. Het bedrijf heeft daartoe halfgeleiders ontwikkeld op basis van siliconen, die een speciale structuur hebben op nano-schaal. Met dit materiaal worden temperatuurverschillen omgezet in elektriciteit. Engie levert een hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom.

“Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” zegt Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Volgens het consortium blijkt uit studies dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën meer dan 100 petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

UGent en Caloritum winnen prestigieuze prijs met chemische warmtepomp

2015-07-06 UGent en Caloritum winnen prestigieuze prijs met chemische warmtepompDe Universiteit Gent en UGent spin-off Caloritum hebben met hun chemische warmtepomp een prestigieuze prijs weggekaapt, uitgereikt door de Engelse Royal Society of Chemistry.

ENGINEERINGNET.BE – Uit meer dan honderd inzendingen koos de jury de chemische warmtepomp voor het terugwinnen van industriële restwarmte als beste innovatie.
Deze warmtepomp werd ontwikkeld door de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent (Onderzoeksgroep professor Christian Stevens) en UGent spin-off Caloritum (Wouter Ducheyne).

De Royal Society of Chemistry is een toonaangevende organisatie in Europa die als doel heeft de chemische wetenschappen te bevorderen. Jaarlijks organiseert dit Brits genootschap de Emerging Technologies Competition.
Dat is een wedstrijd ter bevordering van de commercialisatie van de meest impactvolle innoverende ideeën op het gebied van gezondheidszorg, energie en duurzaamheid en materialen.

De jury bekroonde de Universiteit Gent en Caloritum voor de ontwikkeling van een efficiënte chemische warmtepomp die geïnspireerd is op de energieopslag in levende cellen.
Dit basisidee gecombineerd met expertise in de fosforchemie levert een rendabele methode voor het opwaarderen van restwarmte.

Jaarlijks verdwijnt er in Europa ongeveer 180 gigawatt restwarmte via onder andere fabriekspijpen de lucht in. Ongeveer de helft daarvan heeft een temperatuur tussen 75 en 150°C waarvan 30 gigawatt effectief gerecupereerd zou kunnen worden.
Dit is gelijk aan de energie die zowat 30 kerncentrales produceren. Om die energie op te vangen ontwikkelde de onderzoeksgroep van professor Stevens binnen de vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie samen met Caloritum een warmtepomp.
De ontwikkelde chemische warmtepomp is een thermisch gedreven warmtepomp die laagwaardige afvalwarmte converteert in hoogwaardige proceswarmte.

Wouter Ducheyne van Caloritum: “Thermisch gedreven warmtepompen zijn veel energie-efficiënter dan alle andere conventionele warmtepompen. Ze verbruiken slechts 2% elektriciteit.”
De hier ontwikkelde chemische warmtepomp kan toegepast worden in een brede waaier van industriële processen, gebruikt afvalwarmte van 75 tot 150°C, genereert een temperatuurstijging tot 100°C boven de ingangstemperatuur en heeft een attractieve terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

Caloritum bouwt momenteel een eerste industriële installatie, het begin van de commercialisatie. Het gebruik van thermisch gedreven warmtepompen heeft het potentieel om de industriële CO2 uitstoot met 10% te verminderen.

Deze prijs levert internationale erkenning van deze nieuwe ontwikkeling en onderstreept de expertise in groene chemie en duurzame ontwikkeling van het onderzoeksteam.

Bron: Engineeringnet.be
(foto: UGent)