Duurzame stoom en stroom met nanotechnologie uit restwarmte Tata

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, Engie en Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat restwarmte met innovatieve hittepanelen omzetten in duurzame energie.

Het demonstratieproject behelst een installatie die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte.

De partijen hebben een demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal € 1,5 mln beschikbaar voor het project.

Onder de noemer ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (Wraps) werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur, 700 tot 1200 graden Celsius, te benutten. Deze warmte komt vrij bij de productie van onder andere staal, metaal en glas.

Duurzame energie

Het consortium maakt gebruik van zogenoemde Themagy-hittepanelen ontwikkeld door RGS Development uit Broek op Langedijk, een spin-off van ECN. Deze panelen zetten stralingswarmte om in electriciteit en warm water. Het bedrijf heeft daartoe halfgeleiders ontwikkeld op basis van siliconen, die een speciale structuur hebben op nano-schaal. Met dit materiaal worden temperatuurverschillen omgezet in elektriciteit. Engie levert een hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom.

“Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” zegt Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Volgens het consortium blijkt uit studies dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën meer dan 100 petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Warmtepompen aantrekkelijk voor de food industrie

Het bedrijf Reduses uit Nijkerk en Oost NV hebben Wageningen Universiteit gevraagd om te onderzoeken of een nieuw type warmtepomp die door aardgas wordt aangedreven toepasbaar is in de voedingsindustrie, met name bij bedrijven waar er zowel een warmte- als een koudevraag is. De conclusie luidt dat het type pomp zeer goed toepasbaar is en veel energiewinst kan opleveren.

Reduses BV heeft een warmtepomp ontwikkeld, speciaal voor hoge temperaturen. De pomp wordt aangedreven door een gasmotor. Zes studenten van de Wageningen Universiteit analyseerden de toepassingsmogelijkheden van de pomp voor de voedingsindustrie. De focus lag daarbij op producenten van vruchtensappen. Daarvoor werden twee praktijkcases onderzocht. Het ging om bedrijven die continu produceren. In veel processen in de voedingsindustrie worden te hoge temperaturen bereikt voor de inzet van een warmtepomp. Wanneer de pomp echter wordt ingezet in de fase van het verhitten en in de eerste fase van koeling kan deze efficiënt worden ingezet. Er zijn dan aanzienlijke besparingen te realiseren.

Het team van studenten gaf een indicatie van de besparing op aardgas die kan worden gerealiseerd. Een reductie van 50% achten zij mogelijk. Daarnaast maakten zij ook een economische berekening voor het inzetten van de warmtepomp, waarbij onder andere het rendement en de terugverdientijd werden becijferd. Deze lag op 1,5 tot 3 jaar. Verder bekeken zij of er wellicht ook andere segmenten binnen de voedingssector zijn waar de warmtepomp ingezet zou kunnen worden. Dat lijken vooral de zuivelsector en de drankenindustrie.

Bron: OostNV