Zonneboilers, warmtepompen en geothermie in proeftuin Ameland

Ameland wordt een energieproeftuin. Het waddeneiland wil voorop gaan lopen in de energietransitie in Nederland. Vanmiddag wordt hiervoor een convenant getekend door de gemeente Ameland, netbeheerder Liander, energiebedrijf Eneco, TNO, Gasterra, de NAM en Phillips.

Vanaf vanavond gaat de gemeente Ameland de discussie aan met de bevolking over de vraag hoe het eiland zo snel mogelijk zelfstandig kan worden op energiegebied. “Wij zitten hier in een heel mooi natuurlijk gebied en we kunnen zelfvoorzienend zijn op energiegebied, dus waarom zou je het niet doen”, zegt burgemeester Albert de Hoop (D66) van Ameland.

Lees het hele artikel op de website van de NOS: Proeftuin Ameland

Dit kunstmatige blad zet CO2 en zonlicht om in brandstof

Amerikaanse wetenschappers hebben een materiaal ontwikkeld dat brandstof maakt van CO2. De energie komt van de zon.

De onderzoekers van de Texas A&M University gebruiken daarvoor een proces dat ze kunstmatige fotosynthese noemen, meldt de universiteit zelf.

In de natuur zetten groene planten CO2 en water onder invloed van zonlicht om in suikers. De wetenschappers gebruiken in plaats van bladgroen een materiaal van titaniumoxide en magnesiumoxide.

In dit materiaal absorbeert magnesium CO2 uit de lucht. Onder invloed van de zon worden uit het titanium elektronen ‘losgeweekt’, die vervolgens met CO2 en water een reactie aangaan met als product de bouwstenen voor brandstoffen.

Het project bevindt zich volgens de Texas A&M University nog in de onderzoeksfase. Een belangrijk obstakel voor toepassing is de lage omzettingsefficiëntie. Tot nu toe wordt slechts een paar procent van de aanwezige CO2 en water daadwerkelijk omgezet in ‘solar fuels’.

Duurzame energie

De onderzoekers werken daarom op microscopisch kleine schaal aan het verbeteren van de structuur van hun materiaal. Ook blijkt dat de efficiëntie sterk omhoog gaat wanneer het materiaal wordt blootgesteld aan sterk geconcentreerd zonlicht. Uiteindelijk moet dat leiden tot een rendabele efficiëntie van 10 procent.

Zolang de mogelijkheden om elektriciteit op te slaan en te transporteren nog niet volstaan om ook de transportsector te elektrificeren, blijven hernieuwbare, synthetische brandstoffen belangrijk voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem, aldus de onderzoekers.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Duurzame energie vraagt om aanpassing regelgeving

Markt kan fluctuerende stroomvoorziening opvangen door te flexibiliseren

Vanwege de toename van duurzame energie veranderen de vraag- en aanbodpatronen op het elektriciteitsnet. De marktregels voor de elektriciteitsvoorziening moeten daarop aangepast worden. Op 30 juni jl. werden concrete aanbevelingen daaromtrent, samengevat in het rapport ‘Markt en Flexibiliteit’, overhandigd aan plaatsvervangend directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken, Birgitta Westgren. Het rapport, resultaat van een samenwerking tussen VEMW, Netbeheer Nederland, TenneT, Energie-Nederland, Eneco, APX (EPEX SPOT), de Universiteit van Amsterdam en CE Delft, beoogt een bijdrage te leveren aan de Energieagenda voor de energietransitie.

Het rapport behandelt welke behoefte aan flexibiliteit te verwachten is en hoe die behoefte ingevuld kan worden. Onder meer door de inzet van windturbines, zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zullen veel meer fluctuaties in de stroomvoorziening gaan ontstaan. Om deze fluctuaties op te vangen is het nodig dat de flexibiliteit van zowel stroomproductie,  -vraag en -opslag flink gaan toenemen. Zakelijke energiegebruikers kunnen hieraan bijdragen door hun productieprocessen te flexibiliseren, maar lopen hierbij nog tegen veel barrières aan. Om die barrières weg te nemen moeten marktregels worden aangepast. Deze aanpassingen zijn volgens de samenstellers van het rapport nodig om vanaf 2023 slim om te gaan met het forse aandeel (45%) duurzame elektriciteitsproductie en de toenemende vraag door warmtepompen en elektrische auto’s.

Zo moet het bijvoorbeeld makkelijker worden om als zakelijke gebruiker meer stroom te gebruiken op momenten van overschot. Hiervoor dient de toegang tot de markt voor flexibiliteit te worden verbeterd, moeten product- en ingangseisen om flexibiliteit te leveren neerwaarts worden bijgesteld  en moet informatie over de toestand van het systeem beter worden aangeboden. VEMW pleit voor een faciliterend netwerktarief, en het wegnemen van fiscale barrières. De overheid dient er zorg voor te dragen dat er een energiesysteem ontstaat waar bedrijven hun eigen en maatschappelijke kosten kunnen beïnvloeden door het helpen van het systeem.

De hoofdrapportage ‘Markt en flexibiliteit’ biedt een overzicht van de belangrijkste constateringen. Deze is in te zien via de website van VEMW. Het achtergrondrapport wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.

Bron: VEMW

Grote weckpot verplaatst energie van de zomer naar de winter

De Udense start-up Ecovat bouwt enorme ondergrondse warmtebuffers. Water met temperaturen tot 90 graden Celsius dient in deze ‘grote weckpotten’ als opslagmedium voor zonnestroom en windenergie.

2016-03-03 Grote weckpot verplaatst energie van de zomer naar de winterEcovat zet duurzame elektriciteit om in warmte. In betonnen watertanks, enkele tientallen meters diep en breed, blijft deze warmte maandenlang behouden.

“Zo verplaatsen we energie van de zomer naar de winter”, zegt Aris de Groot, directeur van Ecovat, tegen DuurzaamBV Radio. In Uden bouwt Ecovat een eerste demonstratiemodel. “Dit systeem is groot genoeg om vijfitg gemiddelde nieuwbouwwoningen te verwarmen.”

Volgend jaar verwacht De Groot nog eens vier systemen op te leveren. Met iets grotere afmetingen leveren deze Ecovaten straks genoeg warmte voor warmtenetten met 150 tot 250 aangesloten woningen. De directeur is met partijen in onder meer Arnhem, Groningen en Eindhoven in gesprek: “We hebben meer dan twintig interessante leads”.

Goedkoper dan stroomopslag
De temperatuur in een Ecovat loopt van onder naar boven op, tot temperaturen van 90 graden Celsius net onder het oppervlak. Warmtewisselaars onttrekken de opgeslagen warmte uit de buffer, op de temperatuur waar op dat moment behoefte aan is.

Als er korte tijd veel goedkope elektriciteit beschikbaar is zet Ecovat ‘simpele waterkokers’ bovenin de tank aan. Op momenten dat de stroomtarieven hoger, maar nog steeds gunstig zijn, gebruikt het Ecovat efficiënte warmtepompen. “Zo spelen we slim in op het aanbod aan stroom en ondersteunen we de balans op het elektriciteitsnet”, zegt De Groot. De methode hielp de start-up aan een innovatieprijs van netbeheerder Stedin.

“Je energierekening bestaat voor ongeveer 70 procent uit warmte en warm tapwater”, zegt De Groot. “Het is dus veel slimmer om in plaats van elektriciteit warmte op te slaan.”

Water is met zijn hoge warmtecapaciteit bovendien een goedkoop opslagmedium. Zo is een Ecovat volgens De Groot met een beperkt aantal ‘laad- en ontlaadcycli’ per jaar al rendabel, terwijl een accu voor stroom zich pas na honderden keren op- en ontladen terugbetaalt. Een Ecovat gaat volgens De Groot honderd jaar mee, veel langer dan batterijen.

Boeing maakt reversibel energie opslagsysteem


Boeing heeft na zestien maanden ontwikkeling een brandstofcel-energieopslagsysteem afgeleverd dat gebruikmaakt van een zogenaamde ‘reversibel vaste-oxide brandstofcel’- technologie. Hiermee is energie uit duurzame bronnen (zoals de wind en de zon) op te slaan voor de productie van schone elektriciteit zonder uitstoot.

2016-02-09 Boeing maakt reversibel energie opslagsysteemHet systeem is in staat om waterstof op te wekken, te comprimeren en op te slaan. Als het netwerk elektriciteit nodig heeft, gaat het als een brandstofcel te werk: het verbruikt de opgeslagen waterstof om elektriciteit te produceren. De technologie van Boeing is uniek – één systeem kan zowel energie opslaan als elektriciteit produceren, wat de technologie ‘reversibel’ maakt.

Een eerste versie werd aangesloten op het Southern California Edison-elektriciteitsnetwerk, een faciliteit van Boeing in Huntington Beach, Californië (Verenigde Staten). Daarna werd het voor verdere testen geïnstalleerd op de ‘microgrid’ van de marine op de Naval Facilities Engineering Command, Engineering and Expeditionary Warfare Center in Port Hueneme, Californië (Verenigde Staten).

“Deze brandstofceloplossing is een mooie, nieuwe technologie, waarmee we onze klanten een flexibele, betaalbare en milieuvriendelijke mogelijkheid bieden voor de opslag en opwekking van energie”, zegt Lance Towers, directeur van Advanced Technology Programs. “Boeing staat bekend om succesvolle innovaties en technologische vooruitgang. Nu we als bedrijf aan onze tweede eeuw beginnen, is het niet verrassend dat we voorop lopen bij het aangaan van de uitdagingen op het gebied van energie en technologie in de 21e eeuw.”

Voor de ontwikkeling van de brandstofcel oplossing putte Boeing uit zijn ervaring in energiesystemen voor onbemande onderzeevoertuigen. Het systeem is op maat te maken voor verschillende toepassingen in defensie en voor commercieel gebruik.

Bron: DuurzaamNieuws.nl

Efficiënte energie uit zwaartekracht

2015-12-07 Efficiënte energie uit zwaartekrachtDe Nederlandse architect Janjaap Ruijssenaars (Universe Architecture) heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om op een duurzame manier thuis gratis energie op te wekken. Aan zon en wind voegt Ruijssenaars een derde techniek toe, een mechanische. Door een gewicht blijvend uit balans te brengen, komt er energie vrij. Voor de techniek is inmiddels patent aangevraagd.

Ruijssenaars over de uitvinding: ,,Intuïtief dacht ik dat er iets uit de zwaartekracht te halen moet zijn, aangezien alles naar de aarde wordt getrokken. Door een net stabiel gewicht bovenin met weinig kracht uit balans te brengen ontstaat beneden een grote kracht op een enkel punt. Het idee was dat dit iets moest opleveren.’’

Wetenschappers spreken van een doorbraak. ,,Omdat de energieopbrengst uit de zogeheten piezo-methode, die mechanische druk omzet in elektrische energie, dankzij slim gebruik van de zwaartekracht, wordt verhoogd van 20 naar 80 procent,’’ zegt Theo de Vries, systeemarchitect en als hoofddocent bij de groep Robotics And Mechatronics verbonden aan de Universiteit Twente.

,,Ruijssenaars kantelde letterlijk de werkwijze, waardoor wij als wetenschappers anders naar deze methode zijn gaan kijken. Alles wat nu als mechanische energie wordt aangeboden, kun je dankzij de vinding ook daadwerkelijk benutten.’’

Hoogeleraar Beatriz Noheda van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit wiskunde en natuurwetenschappen, heeft de sterke overtuiging dat piezo elektrische energie winning een deel van onze toekomst is en zegt dat de verhoging van de efficiency zeer welkom is. ”Waar we niet met zonnecellen op een duurzame manier kunnen werken, kunnen we dat wellicht wel met deze uitvinding.’’

Ruijssenaars kijkt uit naar de productie van zijn uitvinding die hij verder ontwikkelde met de wetenschappers Theo de Vries en Jan Holterman, die een standaardwerk schreef over piezo.

De Vries en Holterman, beiden werkzaam bij VIRO, een internationaal ingenieursbureau waar technische problemen voor bedrijven in de industriële sector worden opgelost, gaan de komende tijd met Ruijssenaars zoeken naar praktische toepassingen. Zo kan er een duurzame en dus ‘schone’ telefoonoplader worden gefabriceerd of een generator voor de verlichting in huizen, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Bron: Duurzaamnieuws

Stimulering Duurzame Energieproductie SDE

2015-08-14 Stimulering Duurzame Energieproductie SDEMet de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen gebruikmaken van de SDE+. Produceert u energie uit biomassa, geothermie, water, wind of zon of bent u van plan dat te doen? Op deze pagina leest u hoe u de subsidie aanvraagt en welke bijlagen u meestuurt.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO

Delfzijl krijgt grootste zonnepark van Nederland

2015-08-07 Delfzijl krijgt grootste zonnepark van NederlandDELFZIJL – Delfzijl krijgt het grootste zonnepark van Nederland. Het plan daarvoor van projectontwikkelaar SunPort Energy is in een ver gevorderd stadium.

Op een terrein aan de Warvenweg nabij industrieteterrein Oosterhorn komen zo’n 120.000 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 30 megawatt te staan. Die kunnen energie leveren voor zo’n 7500 tot 8000 gezinnen. De Delfzijlster ‘zonnecentrale’ zal naar schatting zo’n 30 hectare beslaan, gelijk aan het oppervlak van zestig voetbalvelden.

Toezegging
Directeur Hans Hoven van SunPort Energy heeft de toezegging van het ministerie van Economische Zaken dat hij voor het project de noodzakelijke subsidie voor duurzame energie krijgt. Energiebedrijf Eneco bevestigt in gesprek te zijn over deelname aan het project, maar wil verder geen details verstrekken. Voor het zonnepark is al de bv SunPort Delfzijl opgericht. Hoven was donderdag niet voor commentaar bereikbaar.

Tot nu toe gold het zonnepark dat bij Leek komt met een vermogen van 15 megawatt als het grootste dat in Nederland wordt gebouwd. Veel parken die zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn hebben een vermogen tot zo’n zeven megawatt.

Subsidie
De schepping van SunPort Energy in Delfzijl zal waarschijnlijk lange tijd een blikvanger in de Nederlandse duurzame energievoorziening blijven, omdat plannen voor grotere zonneparken de komende jaren geen kans maken. De subsidiepot voor deze projecten is momenteel leeg. Het ministerie van EZ zal de komende twee jaar nagenoeg alle subsidies voor duurzame energie toewijzen aan windparken op land, omdat die noodzakelijk zijn om de energiedoelstelingen voor 2020 te halen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Noord-Hollands warmtenet krijgt subsidie

2015-08-06 Noord-Hollands warmtenet krijgt subsidieMet het toekennen van de aangevraagde SDE+-subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan HVC het warmtenet uitbreiden naar de bestaande warmtenetten in Langedijk en Heerhugowaard. En van daaruit nog 7 kilometer naar Alton.

De subsidie voor dit warmtenet is goed nieuws voor de glastuinbouwbedrijven en voor nutsbedrijf HVC. De beschikbare warmte kan zo duurzaam worden gebruikt in de glastuinbouw. Voor warmteproductie hoeft de gasketel of de warmtekrachtkoppeling (wkk) minder draaiuren maken en dat scheelt een substantiële hoeveelheid gas.

Via het warmtenet kan ongeveer de helft van de warmtebehoefte van Alton worden geleverd, vergelijkbaar met zo’n 85.000 woningen.

Sterkere concurrentiepositie

Naast warmte hebben gewassen ook CO2 nodig. Dit komt nu vooral van gasketels en/of wkk’s. Met een haalbaarheidsstudie wordt nu gekeken of CO2 centraal geleverd kan worden via pijpleidingen in het Altongebied. De haalbaarheid is aangetoond als het totaal aan warmte, CO2 en elektra gezamenlijk goedkoper kunnen worden aangeboden ten opzichte van warmte, COen elektra uit de gasgestookte wkk’s.

“30% van de kostprijs van een product zit in de energierekening”, legt Bert Cozijnsen van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit. “Door het slim benutten van bestaande warmte kunnen tuinders op Alton dus een sterkere concurrentiepositie halen.”

Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+)  stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Bron: Duurzaam gebouwd