Duurzame stoom en stroom met nanotechnologie uit restwarmte Tata

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, Engie en Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat restwarmte met innovatieve hittepanelen omzetten in duurzame energie.

Het demonstratieproject behelst een installatie die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte.

De partijen hebben een demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal € 1,5 mln beschikbaar voor het project.

Onder de noemer ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (Wraps) werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur, 700 tot 1200 graden Celsius, te benutten. Deze warmte komt vrij bij de productie van onder andere staal, metaal en glas.

Duurzame energie

Het consortium maakt gebruik van zogenoemde Themagy-hittepanelen ontwikkeld door RGS Development uit Broek op Langedijk, een spin-off van ECN. Deze panelen zetten stralingswarmte om in electriciteit en warm water. Het bedrijf heeft daartoe halfgeleiders ontwikkeld op basis van siliconen, die een speciale structuur hebben op nano-schaal. Met dit materiaal worden temperatuurverschillen omgezet in elektriciteit. Engie levert een hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom.

“Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” zegt Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Volgens het consortium blijkt uit studies dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën meer dan 100 petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Innovatie maakt duurzame energieopslag betaalbaar

In de transitie naar duurzame energie mist wereldwijd een belangrijke schakel: betaalbare energieopslag. Het bedrijf Elestor ontwikkelt op dit moment een zogenaamde flow-batterij, die de opslag van duurzame energie economisch rendabel kan maken.

2016-06-13 Innovatie maakt duurzame energieopslag betaalbaar

“Duurzame energie is keihard nodig, maar de omslag die je zou verwachten, is er nog niet. Dit komt omdat het opslaan van energie nu vier maal duurder is dan het opwekken ervan”, zegt onderzoeker en directeur van Elestor, Wiebrand Kout. “Wat Elestor doet is het zo veel goedkoper maken van opslag dat je wel economisch rendabel alles met zon en wind kunt opwekken.”

Goedkope actieve materialen

In tegenstelling tot veel andere batterijen is bij de waterstofbromide flow-batterij van Kout de schaarse grondstof lithium niet nodig en slijt het opslagsysteem minder snel. Kout: “Een lithium-ion-batterij met een capaciteit van één kilowattuur elektriciteitsopslag kost ongeveer zeshonderd euro. Voor een flow-batterij heb je maar tien euro aan actieve materialen nodig, waardoor het totale opslagsysteem factoren goedkoper wordt.”

Praktijkproef 220 volt

Na een succesvolle laboratoriumproef, is Elestor nu hard bezig met de voorbereiding van een praktijkproef voor lokale energieopslag op grotere schaal (220 Volt netstroom). Dit doet het bedrijf in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. De resultaten verwacht Kout eind 2016. In samenwerking met de TU Eindhoven, DNV GL en met Alliander onderzoekt Elestor de optimale marktinpassing van elektriciteitsopslag.

Subsidieregelingen

De Topsector Energie financierde zowel het haalbaarheidsonderzoek als de veldtest. “Deze subsidieregelingen zijn enorm belangrijk”, benadrukt Kout. “Behalve de noodzakelijke financiële ondersteuning, krijgt het project daarmee ook meteen een soort kwaliteitslabel. Investeerders komen daardoor eerder over de brug. Bovendien maakt zo’n subsidie samenwerkingen mogelijk die zeker voor een startend bedrijf zeer leerzaam zijn.”

Bron: Topsectorenergie.nl 

OVG test eerste Delftse zonneramen op kantoorvloer

De eerste transparante ramen ter wereld die zonlicht omzetten in elektriciteit zijn binnenkort een feit op de kantoorvloer. De zogeheten PowerWindow van de start-up Physee wordt in samenwerking met OVG Real Estate (OVG) getest.

2016-04-04 OVG test eerste Delftse zonneramen op kantoorvloerDat meldt OVG op zijn website. Physee, een spin-out van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), had ruim drie jaar nodig om de PowerWindow te ontwikkelen. Met de aankondiging van het plaatsen van de duurzame ramen wil het bedrijf een belangrijke stap zetten op weg naar een groter bewustzijn van de potentie voor schone energie dat elk gebouw bezit. In juni 2016 krijgt elke verdieping van een van de projecten van OVG een PowerWindow.

Het geheim achter deze technologie zit hem volgens de ontwikkelaars in de speciaal ontwikkelde coating. Deze coating is ontwikkeld aan de research group Fame (Fundamental Aspects of Materials and Energy) van de TU Delft. Als minderheidsaandeelhouder van het jonge bedrijf heeft de TU Delft het patent op deze technologie opgebouwd, aangevraagd en wereldwijd doen gelden.

Strategie

Het project is een samenwerking met ontwikkelaar OVG, dat 30 vierkante meter PowerWindows in zijn gebouw gaat plaatsen. “Wij zijn een partnership aangegaan met Physee rond hun PowerWindow omdat wij geloven in nieuwe ontwikkelingen met de juiste combinatie van duurzaamheid en technologie. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie”, bevestigt Coen van Oostrom, CEO van OVG Real Estate.

Voordeel

Physee is opgericht door Willem Kesteloo en Ferdinand Grapperhaus, nadat ze een transparant materiaal ontdekten dat lijkt op de substantie die in glow-in-the-dark-producten zit. Met zicht op het nut van dit materiaal, startten ze de ontwikkeling van een raam dat naar eigen zeggen een uniek voordeel heeft in de bouw- en vastgoedmarkt.

Het materiaal voegt op een onzichtbare manier elektriciteitproducerende functionaliteit toe aan de beglazing van een gebouw, zonder daarbij af te doen aan het design, weet medeoprichter Ferdinand Grapperhaus. “Stel je voor dat je op kantoor door het raam naar buiten kijkt, wetende dat hetzelfde raam op dat moment jouw elektrische auto in de garage oplaadt.”

Medeoprichter Willem Kesteloo voegt toe: “Waar commercieel glas ongeveer 30 procent van het licht reflecteert, vangen wij dat op. We zetten dat om naar onzichtbaar licht, transporteren het naar de zijkant, waar zonnecelstrips het omzetten in elektriciteit.”

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Doel 16% duurzame energie in 2023 binnen bereik

De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

Minister Kamp: “In heel Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzamere energievoorziening. Met dank aan alle 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren hebben we inmiddels definitief de weg ingeslagen naar meer hernieuwbare energie. De doelstelling 16% duurzame energie in 2023 is binnen bereik.”

Ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 is binnen bereik. Daarvoor wordt de komende tijd ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. De NEV wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door PBL, ECN en CBS.

Intensivering
Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. Tevens wordt de komende maanden met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

De werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector neemt de komende jaren toe met 15.000 banen per jaar, naar totaal 80.000 banen in 2020.

Het kabinet ligt op koers om jaarlijks een energiebesparing van 1,5% te behalen. Daarmee voldoet Nederland aan Europese afspraken om oplopend tot 2020, 480 Petajoule aan energiebesparing te realiseren. Nederland komt cumulatief uit op 540 Petajoule. 1 Petajoule staat gelijk aan het gemiddeld energieverbruik van 16.000 huishoudens.

In het energieakkoord is ook afgesproken om 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen, als effect van nieuwe maatregelen volgend uit dat energieakkoord. Met de partijen van het energieakkoord wordt dit najaar overlegd over die doelstelling en het bereiken daarvan.

Stimulering Duurzame Energieproductie SDE

2015-08-14 Stimulering Duurzame Energieproductie SDEMet de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen gebruikmaken van de SDE+. Produceert u energie uit biomassa, geothermie, water, wind of zon of bent u van plan dat te doen? Op deze pagina leest u hoe u de subsidie aanvraagt en welke bijlagen u meestuurt.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO

Open dag van de eerste Geothermiecentrale in Noord-Holland op zaterdag 5 september 2015

2015-08-10 Open dag Geothermie centraleZaterdag 5 september 2015 opent de nieuwe geothermiecentrale van ECW Netwerk op Agriport voor het eerst haar deuren voor nieuwsgierige bezoekers van jong tot oud.

Deze geothermiecentrale is de eerste van Noord-Holland en de grootste geothermiecentrale van de Benelux, zowel in vermogen, productie als in aantal putten.

Via deze centrale wordt een vijfde van de warmtebehoefte van de aangesloten glastuinbouwbedrijven duurzaam ingevuld. Agriport voldoet daarmee aan de doelstellingen voor de glastuinbouwsector voor het jaar 2020 en aan alle duurzaamheidsdoelen die door gemeente Hollands Kroon zijn gesteld bij de ontwikkeling van Agriport.

Geothermie is een vorm van duurzame energie die je niet ziet, ruikt of hoort. Daarbij is het er altijd en in grote hoeveelheid beschikbaar. Tot slot is het de goedkoopste vorm van duurzame energie. Het is dus niet voor niets dat er grootschalig op wordt ingezet door de glastuinbouwsector.

Facts and Figures

Voor de aanleg van deze centrale zijn vier putten geboord van 2,5 km per stuk. Als je die horizontaal achter elkaar plakt, is dat iets langer dan de Noord-Zuid lijn in Amsterdam.

Om de warmte uit het zoute grondwater over te brengen naar het warmtenet zijn warmtewisselaars geplaatst. Dit zijn dunne platen van o,6 mm waardoor de warmte wordt overgedragen van de ene waterstroom naar de andere zonder dat deze elkaar raken. Als je alle wisselaars uit elkaar haalt en naast elkaar legt dan krijg je circa 1 ha (2 voetbalvelden) plaatstaal bij de geocentrale en 1 ha bij de glastuinbouwbedrijven.

Meer weten?

U bent welkom op zaterdag 5 september 2015 tussen 10.00 en 16.00 uur voor een gastvrije rondleiding en toelichting.

Met natuurlijk een gezonde versnapering van de aangesloten glastuinbouwbedrijven! Kunt u zolang niet wacht kijk dan alvast op www.ecwnetwerk.nl

Locatie:

Oostlanderweg 15-17
1775TH Middenmeer
locatie ECW / Kwekerij de Wieringermeer

Bron: Noord Topics

Noord-Hollands warmtenet krijgt subsidie

2015-08-06 Noord-Hollands warmtenet krijgt subsidieMet het toekennen van de aangevraagde SDE+-subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan HVC het warmtenet uitbreiden naar de bestaande warmtenetten in Langedijk en Heerhugowaard. En van daaruit nog 7 kilometer naar Alton.

De subsidie voor dit warmtenet is goed nieuws voor de glastuinbouwbedrijven en voor nutsbedrijf HVC. De beschikbare warmte kan zo duurzaam worden gebruikt in de glastuinbouw. Voor warmteproductie hoeft de gasketel of de warmtekrachtkoppeling (wkk) minder draaiuren maken en dat scheelt een substantiële hoeveelheid gas.

Via het warmtenet kan ongeveer de helft van de warmtebehoefte van Alton worden geleverd, vergelijkbaar met zo’n 85.000 woningen.

Sterkere concurrentiepositie

Naast warmte hebben gewassen ook CO2 nodig. Dit komt nu vooral van gasketels en/of wkk’s. Met een haalbaarheidsstudie wordt nu gekeken of CO2 centraal geleverd kan worden via pijpleidingen in het Altongebied. De haalbaarheid is aangetoond als het totaal aan warmte, CO2 en elektra gezamenlijk goedkoper kunnen worden aangeboden ten opzichte van warmte, COen elektra uit de gasgestookte wkk’s.

“30% van de kostprijs van een product zit in de energierekening”, legt Bert Cozijnsen van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit. “Door het slim benutten van bestaande warmte kunnen tuinders op Alton dus een sterkere concurrentiepositie halen.”

Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+)  stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Bron: Duurzaam gebouwd