Innovaties TIB update 2009

In het rapport ‘Innovaties in de Technische Installatiebranche, update 2009′ zijn de belangrijkste meest recent gesignaleerde ontwikkelingen benoemd. Hiermee zijn de bestaande inzichten op het gebied van innovatie binnen de Technische Installatiebranche geactualiseerd. Het rapport is een aanvulling op het innovatierapport dat in 2008 verscheen.

Opdrachtgever OTIB heeft kennis van deze nieuwe ontwikkelingen nodig om haar beleid aan te scherpen. Belangrijk zijn de innovaties zelf, maar vooral ook de invloed ervan op de bedrijven en haar medewerkers. Het is bovendien belangrijk de knelpunten te kennen en op de hoogte te zijn van de positie van kennisontwikkelingen ten aanzien van de ontwikkelingen.

Meer weten? Download via deze link het rapport.

Met vragen kunt u terecht bij Maarten Sprengers, telefoon: (0348) 437 700 of email: m.sprengers@marktmonitor.com