Innovaties TIB 2008

Om werknemers en bedrijven in de Technische Installatiebranche van dienst te kunnen zijn is kennis nodig van ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de branche.

Belangrijk zijn de innovaties TIB zelf, maar vooral ook de invloed ervan op de bedrijven en haar medewerkers. Het is bovendien belangrijk de knelpunten te kennen en op de hoogte te zijn van de positie van kennisontwikkeling. Deze zaken worden uitvoerig behandeld in deze publicatie.

Meer weten? Download via deze link het rapport.

Met vragen kunt u terecht bij Maarten Sprengers, telefoon: (0348) 437 700 of email: m.sprengers@marktmonitor.com