Innovaties over sectorgrenzen

Het Intersectorale innovatieonderzoek in de bouw, industrie, techniek en zorg is een eerste verkenning op het gebied van intersectorale innovatie en samenwerking. Het rapport is vooral richtinggevend om op een hoger niveau in de organisaties integraal en gezamenlijk te komen tot echte meerwaarde.

Het onderzoek Innovaties over sectorgrenzen is uitgewerkt naar de Technische Installatiebranche en uitgevoerd in opdracht van OTIB.

Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier en hopen dat ook u het resultaat informatief vindt.

Meer weten? Download via deze link het rapport.

Met vragen kunt u terecht bij Maarten Sprengers, telefoon: (0348) 437 700 of email: m.sprengers@marktmonitor.com