Benchmark kerncijfers TIB

De Technische Installatiebranche is goed geïnformeerd over haar eigen kerncijfers. Bijvoorbeeld met betrekking tot in- en uitstroom, werkgelegenheid, rendementen en leerlingaantallen. Maar hoe verhoudt de Technische Installatiebranche zich tot andere branches? De benchmark kerncijfers laat dat zien.

Via deskresearch zijn kerngegevens van de installatiebranche vergeleken met anders branches en sectoren.

Meer weten? Download via deze link het rapport.

Met vragen kunt u terecht bij Maarten Sprengers, telefoon: (0348) 437 700 of email: m.sprengers@marktmonitor.com