Publicaties

Onderstaand treft u een selectie aan van publicaties zoals die door MarktMonitor binnen de verschillende onderzoeksgebieden zijn gerealiseerd.

 • Innovaties en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche 2014
  Volgens de deskundigen hebben zowel op de korte als langere termijn, de ontwikkelingen die over klimaat en duurzaamheid gaan de grootste impact. Daarna volgen ontwikkelingen op het gebied van  ICT en Communicatie, bedrijfsvoering, en (gebouw)automatisering. Op de wat langere termijn wordt verwacht dat ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie de technische installatiebranche een rol zullen spelen. Hoe deze en andere ontwikkelingen hun invloed hebben op producten en diensten en op het werk leest u in het rapport “Innovaties en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche 2014”.
  Lees meer»
 • Innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020, Bouw Industrie Techniek Zorg
  Het Intersectorale innovatieonderzoek in de bouw, industrie, techniek en zorg is een eerste verkenning op het gebied van intersectorale innovatie en samenwerking. Het rapport is vooral richtinggevend om op een hoger niveau in de organisaties integraal en gezamenlijk te komen tot echte meerwaarde.
  Lees meer»
 • Innovaties in de Technische Installatiebranche – update 2009
  In het rapport ‘Innovaties in de Technische Installatiebranche, update 2009’ (t.o.v. 2008) wordt een opsomming gemaakt van de recent gesignaleerde ontwikkelingen. Hiermee zijn de bestaande inzichten geactualiseerd.
  Lees meer»
 • Scholingsconsumptie in de branche. Een overzicht van inzichten
  Wie schoolt? Wat wordt er geschoold? Hoe vaak? Dit rapport brengt in kaart op welke manier scholing in de technische installatiebranche in de bedrijfsvoering wordt ingezet.
  Lees meer»
 • Benchmark kerncijfers Technische Installatiebranche
  De Technische Installatiebranche is goed geïnformeerd over haar eigen kerncijfers. Maar hoe verhoudt de TIB zich tot andere branches?
  Lees meer»
 • Innovaties in de technische installatiebranche 2008
  Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de technische installatiebranche in 2008? Dit rapport beschrijft de belangrijkste innovatiethema’s uit de installatiebranche.
  Lees meer»