Onderwijs

In ons onderwijsonderzoek staan de volgende thema’s centraal:

  • De afstemming van vraag en aanbod.
  • Welk onderwijs is er (sectoraal) beschikbaar?
  • In welke mate wordt daarvan gebruik gemaakt, en door wie?

Dat geldt zowel voor het beroepsonderwijs als de bijscholing. Voor branches stellen we beroepscompetentie­profielen op, die als onderlegger voor de kwalificaties van het beroepsonderwijs dienen.
Voor het beheer en onderhoud van beroepscompetentieprofielen hebben we een systematiek ontwikkeld om te zorgen dat deze actueel blijven. Ook zijn we in ons onderzoek op zoek naar de behoefte aan onderwijs waar geen aanbod voor is. We betrekken hierbij de innovaties en ontwikkelingen, die vaak nieuwe eisen aan kennis en kunde stellen. We onderzoeken de rol van onderwijs op beroepsmobiliteit en doorstroming.

Bekijk meer informatie over Scholingsconsumptie in de branche. Een overzicht van inzichten
Of lees meer over Benchmark kerncijfers Technische Installatiebranche