Toepassingsgraad

In een toepassingsgraad onderzoek onderzoeken wij in hoeverre innovaties in de praktijk worden toegepast en wat knelpunten of kansen zijn. Het kan hierbij om zowel technische als sociale innovaties gaan. Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is de bekendheid van een innovatie? En waar wordt deze concreet toegepast?
  • Wordt een innovatie de komende jaren meer of minder toegepast?
  • Welke knelpunten worden gesignaleerd, en welke kansen?

Dit onderzoek doen wij meestal via webenquête, maar ook andere methoden zijn mogelijk. Als u nog onvoldoende scherp heeft welke innovaties u wilt bevragen, is dit type onderzoek uitstekend te combineren met ons innovatieonderzoek.