Innovatie

In het innovatie onderzoek inventariseren wij wat er op een branche of sector af komt. Bijvoorbeeld in de vorm van technologische innovaties of maatschappelijke ontwikkelingen. Voor deze inventarisatie hebben wij een methodiek ontwikkeld. Hierin speelt een netwerk van deskundigen een belangrijke rol bij het signaleren en beoordelen van ontwikkelingen.

Het innovatie onderzoek geeft op deze wijze een beeld van de veranderingen waar een sector mee te maken krijgt. Daarnaast laat het ook zien welke de gevolgen deze veranderingen hebben voor bedrijven en medewerkers. Wij helpen deze veranderingen bekendheid te geven door middel van publicatie in artikelen en websites.

Om een beeld te geven van het innovatieonderzoek en bijbehorende resultaten treft u hier een aantal publicaties aan:

Ga verder naar: