Marktkansen

Voor branches of sectoren brengen wij de economische vooruitzichten in beeld als marktkansen. Hierbij maken wij gebruik van prognoses van onder meer het CBS en het Centraal Planbureau en van wereldwijde economische ontwikkelingen. Deze vooruitzichten vertalen wij naar verwachtingen van de marktontwikkelingen van de voor bedrijven relevante markten.

Door deze vooruitzichten te koppelen aan innovaties en ontwikkelingen kunnen wij naast de marktverwachtingen ook aangeven welke kansen er voor bedrijven zijn. Zo helpen wij bedrijven om de kansen die er zijn optimaal te benutten.