Arbeidsmarkt

In ons arbeidsmarkt onderzoek staan de volgende thema’s centraal:

  • De afstemming van vraag en aanbod, zowel kwantitatief (hoeveel mensen zijn er nodig) als kwalitatief (wat moeten ze kennen en kunnen);
  • De mogelijkheden voor beroepsmobiliteit en het stimuleren van doorstroming;
  • De aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen, vrouwenparticipatie, instroom, uitstroom en zelfstandigen.

Lees meer over Benchmark kerncijfers Technische Installatiebranche

Ga verder naar: