Onderzoek

U vraagt, wij vragen verder!

Uw vraagstelling vertalen wij samen met u naar een heldere afgebakende onderzoeksvraag. Onze aanpak vertaalt zich naar ‘samen met u’. Dit betekent dat wij gedurende het onderzoek regelmatig gezamenlijk de tussenstappen bekijken en bijstellen waar nodig is. Dit voorkomt dat u achteraf blij wordt gemaakt met het antwoord op een vraag die voor u niet actueel is.
In de afgelopen tien jaar hebben wij veel ervaring opgedaan met diverse onderzoeksinstrumenten, zoals daar bijvoorbeeld zijn: