Opdrachtgevers

MarktMonitor kent een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Wij werken onder meer voor:

  • Scholen, ROC’s en opleidingsinstituten
  • O&O-fondsen (Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen)
  • Bedrijven
  • Brancheorganisaties
  • Werkgeversorganisaties
  • Werknemersorganisaties
  • KBB’s (Kenniscentra Beroepsopleidingen Bedrijfsleven)
  • Kennisinstituten
  • Overheden en semi-overheden